Boligbygg

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413
Rambølls arkitekter har bred erfaring i å utvikle, planlegge og gjennomføre alle typer boligutbygging, fra store komplekse feltutbygginger og byutviklingsprosjekter ned til enebolige og enkle tilbygg.

I boligprosjektene våre samarbeider vi tett med utbygger og byggherre gjennom hele prosessen, fra tomteutvikling og planarbeider til prosjektering og gjennomføring, for å utvikle funksjonelle løsninger og skape unike, stedstilpassede og bærekraftige hjem og boligområder for beboere og omgivelser. Mange av våre gjennomførte boligoppdrag er vunnet i arkitektkonkurranser, med det pristildelte bolig- og byutviklingsprosjektet Georgernes Verft på Nordnes i Bergen som kanskje det mest kjente (bilde over).

Referanselister

Los hytta, Tromøya

Prosjektet er en liten hytte på en spektakulær tomt på Tromøya utenfor Arendal.

Villa Larsen

Villa Larsen er en moderne og miljøvennlig funkisbolig oppført i bærende murverk for en entusiastisk og designorientert byggherre. Bygningen har et lekent formspråk innenfor en stram geometri.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no