dcsimg Arkitekttjenester - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkitektur

Rambøll tilbyr analyser, arealplanlegging, formgiving og prosjekterings-tjenester i et komplett flerfaglig miljø. Vår målsetting er å være en nyskapende og kreativ samarbeidspartner samtidig som vi sikrer funksjonelle, trygge og bærekraftige løsninger for oppdragsgiver, bruker og samfunn gjennom en bred kompetanseplattform og helhetlig oppgavetilnærming.

 
Georgernes Verft, Bergen
 
 

Et av Norges største arkitektmiljøer

Arkitektmiljøet i Rambøll teller nærmere 100 medarbeidere knyttet til våre kontorer i Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Vadsø. Vi har en flerfaglig struktur også innenfor arkitektfaget, sammensatt av personer med bred og variert fagbakgrunn med både sivilarkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, bygningsingeniører, DAK/BIM-teknikere og arealplanleggere. Fagnettverkene arkitektur, arealplanlegging og landskapsarkitektur teller samlet rundt 150 personer.

Kvinnherad Kulturskulesenter

Lokal forankring - Globalt kompetansenettverk

Arkitekt- og planmiljøene er faglig og organisatorisk selvstendige avdelinger knyttet til de lokale regionene. Vår virksomhet er bygd opp som et nettverk av komplette lokale tverrfaglige enheter. Dette gir aktiv tilstedeværelse nær kunden og sikrer kunnskap om lokale forhold. Samtidig gir tilknytning til et stort selskap med komplette fagmiljøer tilgang på ressurser, kapasitet og bred spesialistkompetanse - nasjonalt og globalt.

Hytte Vik - Tromøya, Arendal

Alle typer oppdrag gjennom hele plan- og byggeprosessen

Vi utfører alt fra enkle ombygginger og tilbygg, bemannet med en person og ett fag, til store og komplekse anlegg der vi setter sammen større flerfaglige team på tvers av geografiske enheter. Arkitektoppdragene omfatter hele plan- og byggeprosessen fra planarbeider, analyser og programutredning, gjennom prosjekterings- og byggefasen frem til overlevering og drift.

Forus næringspark, Stavanger

Flerfaglig formgiving

Mange av kundene våre setter pris på at vi i tillegg til arkitekttjenester også kan tilby en hel palett av kompletterende fagekspertise innen samme firma. Dette reflekterer markedets ønsker for en helhetlig og multidisiplin tilnærming til stadig mer komplekse prosjekter innenfor både planlegging og byutvikling, bygg, anlegg og industri.

Fyllingsdalen krematorium

Totalrådgiving - en kontrakt, en kontakt

Vår store flerfaglige virksomheten og det brede fagnettverket sikrer tilgang på nødvendig ekspertise i ulike prosjekttyper og gjennom hele prosjektperioden, samtidig som kontraktsforhold og ansvaret for intern koordinering er samlet i én organisasjon og med én kontaktperson. I mange oppdrag tilbyr vi totalrådgivning der Rambøll dekker alle plan- og prosjekteringsfag, inkludert arkitekt, i egen organisasjon samlet i én kontrakt.

Relaterte tjenester

Landskapsarkitektur, miljøstyring

Ågotnes ungdomsskule, Ågotnes

Kontakt

Lars Jarle Nore
Lars Jarle Nore
Markedssjef Arkitektur og plan
T932 32 241
Elars.jarle.nore@ramboll.no
Siri Luise Rørholt
Siri Luise Rørholt
Specialist manager
T+47 905 54 186
Esiri.rorholt@ramboll.no