dcsimg PLUSSBY2050 - Rambøll
    
|
Prosjektfakta
Kunde: Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune. En av fire vinnere i åpen plan- og idékonkurranse om Hovinbyen.
Ferdigstillelse: 2015

Våre tjenester
Arkitektur
Arealplanlegging
Landskapsarkitektur
Trafikkregulering, trafikkplan og sikkerhet

Energiplanlegging
Miljøvurderinger

PLUSSBY2050

Vinnerforslag ¤

Forslaget er premiert under åpen plan- og idékonkurranse om Hovinbyen, utlyst 6. oktober 2014 i regi av Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune.

 

Prosjektnavn - PLUSSBY2050 uttaler en ambisjon om Hovinbyen som et foregangs byområde, hvor ambisjonsnivået et tatt et skritt videre enn dagens målsetting om nullutslipps by, til en by som produserer mer en den konsumerer, som gjelder alle aspekter av det urbane livet. Forslaget er utarbeidet som samarbeidsprosjekt mellom Rambøll Oslo, Rambøll Energi og To romturister AS.

Initiering PLUSSBY

Redskapet som initierer og muliggjør transformasjon av Hovinbyen mot PLUSSBY2050 er en synergi mellom landskapet av flerfunksjonell infrastruktur og enklaver. Et slikt landskap av infrastruktur forstås i denne sammenheng som mer enn monofunksjonelle korridorer og det harde tekniske underlag, men heller et samspill mellom det harde og det myke - alt som evner å yte noe for byen, og som i synergi produserer overskudd.

 

Veien mot PLUSSBY2050

PLUSSBY2050 skal utvikles ved bruk av redskapsboken og enklaveatlaset. Redskapsboken er verktøy som beskriver nødvendig infrastruktur og delkomponenter. Enklaveatlaset er utviklingsstrategien som definerer Hovinbyens delområder - enklavene - hvor enklavenes utviklingspotensial beskrives sett i lys av deres eksisterende identitet.
Til sammen utgjør redskapsboken og enklaveatlaset verktøy som vil forløse områdets potensial og gjøre det mulig å arbeide målrettet med å skape en sammenhengende byvev i hele området.

 

 

 

Mer om prosjektet

 
Byplan Oslo: Hovinbyen
Byplans side om Hovinbykonkurransen
Les mer her!

Jovana Pavić
Arkitekt urbanist
T+47 944 23 967
Ejovana.pavic@ramboll.no