dcsimg Byutvikling - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noen byer er bedre enn andre

New York, Roma eller Oslo? Hva gjør en by god å leve i? Lite forurensing, enkel fremkommelighet, eller hyggelig gateliv og grøntarealer? 
Ramboll
 

Skandinaviske byer rangeres høyt blant verdens mest bærekraftige byer. En helhetlig tilnærming til løsninger og utforming er avgjørende for å lykkes med å skape en god by. Komplekse urbane situasjoner krever løsninger som er gjennomtenkt på overordnet nivå, og som samtidig fungerer i gjennomføring på detaljnivå. For å få dette til, kreves en både bred og spisset fagkompetanse. Dette har vi i Rambøll.

Bredt tjenestespekter innen byutvikling

Vår faglige bredde innebærer at vi har spesialkompetanse innen alle fagområder som kreves for kompleks planlegging og fremtidsrettet byutvikling. Våre tjenester innen blant annet infrastruktur, arkitektur, arealplanlegginglandskapsarkitektur, trafikk, miljø og klima sikrer den faglige tyngden som trengs for å skape gode løsninger. Vi har tilgang på internasjonal ekspertise gjennom vårt nettverk i Rambøll Gruppen.

Uavhengig av om prosjektene er store eller små, for offentlige eller private kunder, har vi kun ett mål for øyet – å bidra til å skape bedre byer.