Sagt om "IT i praksis"

"IT i praksis" er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge.

Kontakt

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om IT i praksis, kan du kontakte Morten eller Iris.

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Espen Trømborg

Konsulent
T: 4807 0137
”IT i praksis kartlegger IT-strategiske utfordringer, trender og erfaringer blant norske offentlige og private virksomheter. Vi har behov for kunnskap om status og utviklingen på IT-området, både slik at vi kan sammenligne oss med andre, og se utvikling over tid.”

Hans Christian Holte, Direktør i Skatteetaten, tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT

”IT i praksis er en undersøkelse som kan gi oss innsyn i norske IT lederes utfordringer på et nivå og med et mulig volum som vi sjelden har sett tidligere. Dette er i fin harmoni med andre “CIO” studier som gjøres i markedet, bl.a. av mitt eget selskap, IBM.”
Morten Thorkildsen, tidligere styreleder i Den Norske Dataforening og Managing Director at Rejlers Norway

”IT i praksis er en unik undersøkelse i den forstand at den gjenspeiler både toppleders og IT-leders tanker og erfaringer i Norske bedrifter. Dette gir undersøkelsen en unik legitimitet i forhold til andre undersøkelser. Som IT-leder står man ofte alene i egen bedrift når utfordringer innen IT-området skal løses. IT i praksis, og spesielt kapitlene knyttet til strategi, innovasjon og forretningsutvikling, er et nyttig verktøy for å dra lærdom av hva andre bedrifter tenker i tilsvarende situasjoner.”
Trude Østby Dahl, Direktør IKT NSB konsern, tidligere IT-direktør i ISS Facility Services AS

”IT i praksis har bidratt med nyttig kunnskap i arbeidet med vår strategi for neste 3-5 års periode. Fremtidige IT i praksis undersøkelser blir en viktig kunnskapskilde i oppfølging av strategien de neste årene.”
Bjørn Einar Skoglund, Distriktssjef at Block Watne AS, tidligere Konstituert Direktør Teknikk, Skanska Norge AS

”IT i praksis er en grundig «helseundersøkelse» av digitaliseringen i privat og offentlig sektor og fungerer som et svært nyttig korrektiv. Helsetjenesten er inne i en eksplosiv utvikling og ibruktakelse av IT- og eHelsetjenester. Vi er avhengig av denne type rettesnorer i arbeidet for å sikre riktig styring og utnyttelse av IT i virksomhetene.”
Roger Schäffer, It-direktør, Avdeling for It og eHelse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider