IT i praksis

"IT i praksis" er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rambøll Management Consulting og IKT-Norge ønsker med undersøkelsen å bidra til IT-utviklingen i offentlig og privat sektor.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Direktør
T: +47 4899 7956

Espen Trømborg

Konsulent
T: 4807 0137

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge. Undersøkelsen ble lansert for 10. gang den 10. august 2017.

"IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Du kan bestille rapporten "IT i Priaksis 2017" lenger nede på siden.

"IT i praksis" kartlegger bruken av IT i 500 virksomheter

"IT i praksis" kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer. Som en del av "IT i praksis" fremlegges også utvalgte strategiske utfordringer de kommende årene.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Mer info

Sagt om "IT i praksis"

Les her hva som er 'Sagt om IT i praksis'


Bestill "IT i praksis 2017"

Bestill "IT i praksis 2017" her. Den koster 995 kroner. ink. moms


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider