dcsimg Publikasjoner  - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikasjoner

 

Rambøll Management Consulting legger jevnlig ut utvalgte publikasjoner fra sitt rådgivingsarbeid. Publikasjonene er utarbeidet på oppdrag av våre kunder.

 
Publikasjoner
 

2016

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Evaluering av lederutdanningen for primærtjenesten

2015

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

2014

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012

2013

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011

2012

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2010
Utdanningsdirektoratet Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige
Kunnskapsdepartementet Rekruttering av førskolelærere 2007-2011 - evaluering av strategi
Utdanningsdirektoratet Kvalitet i familiebarnehager
Helsedirektoratet Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
Husbanken Housing First - muligheter og hindringer for implementering i Norge

2011

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Arbeids- og velferdsdirektoratet Evaluering av mangfoldsløft 2008-2011
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak
Halden kommune Foranalyse av boligsosialt arbeid
Helsedirektoratet Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
Husbanken Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet i 2004-2010
IMDI Brukerundersøkelse i norskopplæringen blant voksne innvandrere
IMDI FOU-prosjekt - Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen
Riksantikvaren Evaluering av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet
Utdanningsdirektoratet Evaluering og implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter