Publikasjoner

 

Rambøll Management Consulting legger jevnlig ut utvalgte publikasjoner fra sitt rådgivingsarbeid. Publikasjonene er utarbeidet på oppdrag av våre kunder.

Ta kontakt med vår administrasjon på telefon 2252 5903 hvis du har spørsmål knyttet til våre publikasjoner.

Elisabeth Scheel Zayed

Consultant - HR
T: +47 928 14 461

2018

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Modell for identifisering og formidling av god praksis
   
Oppdragsgiver Publikasjon
Helsedirektoratet Evaluering av utdanningstilbudet «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten»

2017

 
Oppdragsgiver Publikasjon
KS Har vi avfall i 2030 - Sirkular økonomi sluttrapport

2016

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Helsedirektoratet Evaluering av lederutdanningen for primærtjenesten

2015

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

2014

 
Oppdragsgiver
Publikasjon
Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012

2013

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011

2012

 
Oppdragsgiver
Publikasjon

Helsedirektoratet

Rapportering på kommunalt rusarbeid 2010
Utdanningsdirektoratet
Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige
Kunnskapsdepartementet
Rekruttering av førskolelærere 2007-2011 - evaluering av strategi
Utdanningsdirektoratet
Kvalitet i familiebarnehager
Helsedirektoratet
Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
Husbanken
Housing First - muligheter og hindringer for implementering i Norge

2011

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Evaluering av mangfoldsløft 2008-2011
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak
Halden kommune
Foranalyse av boligsosialt arbeid
Helsedirektoratet
Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
Husbanken
Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet i 2004-2010
IMDI
Brukerundersøkelse i norskopplæringen blant voksne innvandrere
IMDI
FOU-prosjekt - Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen
Riksantikvaren
Evaluering av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på
kulturminneområdet
Utdanningsdirektoratet
Evaluering og implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider