dcsimg Publikasjoner  - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikasjoner

 

Rambøll Management Consulting legger jevnlig ut utvalgte publikasjoner fra sitt rådgivingsarbeid. Publikasjonene er utarbeidet på oppdrag av våre kunder.

 
Publikasjoner
 

2015

Oppdragsgiver
Publikasjon
Helsedirektoratet                               Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013
 

2014

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet                               Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012
 

2013

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet                               Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011

2012

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet                               Rapportering på kommunalt rusarbeid 2010
Utdanningsdirektoratet
Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige
Kunnskapsdepartementet
Rekruttering av førskolelærere 2007-2011 - evaluering av strategi
Utdanningsdirektoratet
Kvalitet i familiebarnehager
Helsedirektoratet Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
Husbanken
Housing First - muligheter og hindringer for implementering i Norge

2011

Oppdragsgiver                    
Publikasjon
Arbeids- og velferdsdirektoratet Evaluering av mangfoldsløft 2008-2011
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet    Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak
Halden kommune Foranalyse av boligsosialt arbeid
Helsedirektoratet Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
Husbanken Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet i 2004-2010
IMDI Brukerundersøkelse i norskopplæringen blant voksne innvandrere
IMDI FOU-prosjekt - Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen
Riksantikvaren Evaluering av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet
Utdanningsdirektoratet Evaluering og implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter