Solide resultater fra Rambøll første halvår av 2017

24. august 2017

Rambøll Gruppen leverer solide resultater i årets første seks måneder.

Inntekter og driftsresultat er på linje med samme periode i fjor, med henholdsvis 730 millioner euro og 37,5 millioner euro. Samtidig er driftsmarginalen for perioden på 5,1 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn første halvdel av 2016, men noe over budsjett.

- Alt i alt har Rambøll Gruppen levert solide resultater i tråd med forventningene. Det er gledelig at vi har vunnet en rekke betydelige prosjekter de siste månedene, som gir oss grunnlag for positive fremtidsutsikter, sier CEO for Rambøll Gruppen, Jens Peter Saul.

Du kan lese mer om Rambøll Gruppens resultater for første halvår av 2017 her.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider