Setter teori ut i praksis i New York

10. mai 2017

Rambøll har vunnet nytt klimatilpasningsprosjekt i New York.

I fjor gjorde Rambøll en rapport, på vegne av New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP), som viser hvordan verdensmetropolen kan beskyttes bedre mot flom fra både regn og stormflo. Nå har Rambøll fått i oppdrag å sette teori ut i praksis.

En av rapportens instruksjoner var å designe en rekke konkrete pilotprosjekter, delvis inspirert av København, som viser hvordan ulike tekniske tilnærminger.

- Det er en veldig spennende oppgave. Utformingen av hvert pilotprosjekt vil gjøre oss i stand til å være veldig konkrete, for eksempel vise hvordan for eksempel 'blå-grønn infrastruktur' både kan være funksjonelle og skape rekreasjonsverdi, sier prosjektleder Trine Munk fra Rambøll Water.

I utformingen av pilotprosjektene, har Rambøll fokusert på et bestemt område i den sørøstlige delen av Queens, som de siste årene har hatt mer problemer med flom og kapasitet av kloakk enn i resten av byen. Spesiell oppmerksomhet vil bli fokusert på hvordan man kan skape innovative og kostnadseffektive løsninger ved å involvere innbyggere og andre interessenter som skoler og borettslag.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider