dcsimg Rambøll på vinnerlaget for nytt regjeringskvartal - Rambøll
     
|
28. september 2017

Rambøll på vinnerlaget for nytt regjeringskvartal

Nå er det avgjort: Teamet bak Adapt har fått æren av å forme det nye Regjeringskvartalet.

 

Adapt ble før sommeren plukket ut som ett av to konsepter som gikk videre i konkurransen om regjeringskvartalet. Sensommeren og høsten har vært preget av tette leveranser og forhandlinger, før avgjørelsen ble annonsert 27. september.

- Dette er trolig det største og viktigste samfunnsoppdraget man kan få som arkitekter og rådgivere.  Vi er stolte over å lede et sterkt, tverrfaglig team i denne oppgaven. Det er et historisk oppdrag vi tar fatt på med største ærbødighet, sier Gudmund Stokke, ledende partner og fagansvarlig i Nordic.

Prosjektgruppen bak Adapt består av Nordic — Office of Architecture (assistert av: Haptic Architects) i samarbeid med COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, SLA og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter og underleverandører Scenario, NIKU og Norsam.

Vakker, verdig, vennlig og varig
Regjeringskvartalet skal være Norges fremste beslutningsmaskin: En effektiv, velfungerende, kompakt og attraktiv arbeidsplass. Samtidig skal den føles som en naturlig forlengelse av byen – et sted hvor byens innbyggere har lyst til å være, med nye byrom, parker, besøkssenter og caféer.

- Vi har utviklet Adapt ut ifra ordene vakker, verdig, vennlig og varig. Vi ønsket å designe regjeringskvartalet et attraktivt område for folk å reise til, som formidler norske verdier som åpenhet, og som en god og inkluderende arbeidsplass. I tillegg er det viktig at løsningene tåler tidens tann, forteller Stokke.

- Vi er utrolig stolte over å vinne dette oppdraget sammen med resten av team URBIS. Regjeringskvartalet er kanskje det viktigste byggeprosjektet i Norge de kommende årene, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

I sin begrunnelse for valget skriver juryen blant annet at «konseptet er enkelt og sterkt og tåler justeringer ved videre bearbeiding. Det er særdeles tilpasningsdyktig for eventuelle endrete programkrav. «Adapt» svarer overbevisende på alle kriteriene for bedømmelse».

Fakta om det nye Regjeringskvartalet

  • Regjeringskvartalet er planlagt ved ferdigstilling å bestå av 7 bygg med til sammen 4.500 arbeidsplasser.
  • Det nye signalbygget, A-Blokka, er skråskjært for å sikre sol i parken, samtidig som den demper vind fra nord.
  • 22. juli-senteret er foreslått plassert i H-blokka med paviljong ut mot Johan Nygaardsvolls plass – en sentral plassering på kvartalets primære publikumsside.
  • Bygningene vil få flerfunksjonelle grønne tak som sammen med de nye byrommene og parken bidrar til økt naturmangfold i bykjernen.
  • Gater og byrom blir åpne og lett tilgjengelige for gjennomfart og for opphold 24 - 7.

Bjorn Tore Landsem
Bjørn Tore Landsem
Direktør for markedsenhet Bygg og arkitektur Sør & Øst, kontoransvarlig
T93 24 31 13
Ebjorn.landsem@ramboll.no