dcsimg Rambøll Gruppen med tidenes beste resultat i 2016 - Rambøll
     
|
Jens-Peter Saul
8. mars 2017

Rambøll Gruppen med tidenes beste resultat i 2016

Dette skyldes i hovedsak gode resultater i de nordiske landene og i vår globale enhet Energi.

 

Rambøll Gruppens driftsresultat før goodwill-avskrivninger steg med 27 prosent fra året før til 602 millioner Danske kroner. Dette er det høyeste i selskapets historie. Samtidig steg driftsresultatmarginen med 1,2 prosentpoeng til 5,7 prosent.

- Jeg er svært fornøyd med de gode driftsresultatene for 2016. Til tross for et utfordrende marked for Olje & Gass har vi klart å levere et mye høyere driftsresultat og driftsresultat-margin enn i 2015. Dette skyldes først og fremst et større fokus på effektivitet og god prosjektgjennomføring, sier Jens-Peter Saul, administrerende direktør i Rambøll Gruppen.

- Vi har god grunn til å se positivt på 2017. Vi har et solid utgangspunkt for å fortsette arbeidet mot en større global tilstedeværelse og skal vi levere fremragende løsninger til kundene våre gjennom å bruke hele Rambølls globale ekspertise.

 

Les mer om Rambøll Gruppens resultater for 2016 her.