Rambøll prosjekterer Nordens største landbaserte vindpark

24-04-2017

Sammen med Veidekke skal Rambøll bidra til produksjon av 1TWh energi årlig. Dette tilsvarer energibehovet til 50 000 husstander.

Espen Borgir Christophersen

Espen Borgir Christophersen

Seksjonleder
T: +47 901 64 172

Storheia vindpark på Fosen-halvøya i Trøndelag er en del av det energiprosjektet til Fosen Vind, og skal bestå av 80 nye vindturbiner levert av danske Vestas. Rambølls tverrfaglige gruppe står for detaljprosjektering av Storheia-utbyggingen, med fag som elkraft, veg og geoteknikk og geologi, i tillegg til landskap og miljø.
- Vi har jobbet langsiktig for å sikre oss en posisjon i vindkraftutbyggingen på Fosen. Denne kontrakten viser at vi har lyktes, sier Arne Fredrik Lånke, markedsansvarlig for vind i Rambøll energi.

- Vi kan tilby et tverrfaglig team med erfaring fra onshore vindprosjekter, samt ekspertise innenfor alle nødvendige fagfelt. I tillegg har vi vært involvert i vindkraftprosjektene på Fosen i flere år allerede. Dessuten sitter de fleste på teamet vårt i Trondheim, som ikke er så langt unna. Dette har gjort oss til den foretrukne leverandøren for samarbeidspartner Veidekke, mener han.

Installering i 2019
- Arbeidet starter så fort veien inn til området er klar. Alt skal være klart for installering av turbinene i 2019, sier prosjektleder Per Halvor Bekkelund.
- Sammen med Veidekke har vi jobbet med tilbudet siden juli i fjor, så vi er godt forberedt. Utbygningen inkluderer ca. 58 kilometer med vei i et utfordrende landskap, 80 betongfundamenter til turbinene, hundrevis av kilometer med elektriske kabler, i tillegg til en servicebygning og sub-stasjon. Det røffe klimaet skaper ytterligere utfordringer.

Om Fosen Vind:

  • Når utbyggingen står ferdig i 2020 vil det være Europas største landbaserte vindprosjekt.
  • Fosen Vind DA er eid av Statkraft, Nordic Wind Power og TrønderEnergi.
  • Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Storheia, Harbaksfjellet, Roan og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).
  • Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året, nok til å dekke behovet til 170 000 husstander.
  • Totalt investeres om lag 11 milliarder kroner i prosjektet.
  • De 80 turbinene i Storheia vindpark vil produsere 1TWh energi årlig, tilsvarende behovet til 50 000 husstander.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider