Forskningsrådet støtter Rambøll-nettverk

9. februar 2017

I Rambøll-prosjektet Urban Eco Labs skal aktører fra næringsliv, kommuner, utdanningsinstitusjoner og akademia gå sammen for å finne bærekraftige løsninger for byutvikling.

Maria Olga Tomprou

Senior Consultant
T: +47 450 63 208

Katrin Knoth

Senior Consultant
T: +47 488 92 781

Prosjektet er ett av fem som får støtte av Forskningsrådet, som en del av deres BYFORSK-initiativ.
- Meningen med Urban Eco Labs er å lage en form for tenketank, sier Maria Olga Tomprou, senior miljørådgiver i Rambøll Miljø & Helse.

Forskning viser at urbane områder belaster økosystemet i et område som er 500 til 1000 ganger større enn byen selv. Skal man ivareta økosystemene på best mulig måte er det derfor viktig å tenke på bærekraft og blågrønne urbane løsninger.

Bærekraftig urban utvikling
- Vi skal knytte sammen ulike parter med interesse for bærekraftig urban utvikling, som kommuner, akademia, internasjonale partnere og universiteter. Urban Eco Labs skal bli en arena for å bygge nettverk, og diskutere tema som blågrønn struktur, økosystemtjenester i byen, urban miljøforurensing og smart byutvikling.

- Målet på sikt er å trekke nye prosjekter for Rambøll, som også kan være i samarbeid med ulike forskningsorganer, forteller senior miljørådgiver Katrin Knoth.
- Støtten på 100 000 er ikke veldig stor, men likevel et godt utgangspunkt. Rambøll var det eneste rådgivingsselskapet som fikk støtte fra Forskningsrådet i denne runden, og det er vi stolte av, sier hun.

Vil drive læring og innovasjon
- Vår visjon med prosjektet er at vi sammen med deltakerne kan komme opp med ideer for hvordan man kan gripe inn i byggeprosjekter og byutvikling, både ved å foreslå løsninger og ved å drive læring og innovasjon, forteller Maria.

 Om Prosjektet:

  • Forskningsrådets BYFORSK-initiativ bedriver forskning og innovasjon for fremtidens byer
  • BYFORSK-støtten skal hjelpe nettverk som bidrar til forskning på, innovasjon for og utvikling av byer og byregioner
  • I tillegg til Rambølls Urban Eco Labs har fire andre prosjekter fått støtte til sine nettverk
  • Urban Eco Labs vil vare hele 2017

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider