dcsimg Digitale helsetjenester: stort behov for brukerinvolvering - Rambøll
     
|
8. november 2017

Digitale helsetjenester: stort behov for brukerinvolvering

En ny doktorgradsavhandling fra Rambøll-konsulent fastslår behovet for brukerinvolvering i utviklingen av digitale helsetjenester.

 

Margaret Machniak Sommervold jobber som konsulent ved BTD i Rambøll Management Consulting, og forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling innen design av informasjonssystemer. Avhandlingen har navnet: "In Illness and In Health: A critical inquiry of the potential of digital health technologies for supporting youth in health care transisions".

I avhandlingen diskuterer Margaret potensialet til mobile helsetjenester basert på hvilke interesser og behov som disse teknologiene ivaretar og hvordan disse interessene påvirker den faktiske bruken blant unge pasienter.

Margarets avhandling konkluderer med at det er et stort behov for reell brukerinvolvering i kartlegging av faktiske problemområder og potensialer knyttet til utvikling av nye digitale helsetjenester. Det finnes et stort gap mellom hvordan teknologipotensialet oppfattes av media og offentlige aktører i Norge og av sluttbrukere. Derfor må sluttbrukere ha en reell medbestemmelsesrett i design av teknologi som skal påvirke, støtte eller endre deres praksis knyttet til helse.

Margaret Machniak Sommervold
Konsulent
T+47 404 69 782
Emargaret.sommervold@ramboll.com