dcsimg Bidrar til å gi bergenserne et bedre kollektivtilbud - Rambøll
     
|
18. september 2017

Bidrar til å gi bergenserne et bedre kollektivtilbud

Rambøll skal være med og bygge Bybane mellom sentrum og Fyllingsdalen i Bergen, på oppdrag for Hordaland Fylkeskommune v/Bybanen Utbygging.
 
Oppdraget er en rammeavtale i forbindelse med prosjektering og bygging av bybanens byggetrinn 4. Prosjektet er omfattende og langvarig med estimert slutt 31.12.2024. Med unntak av rene arkitekter er alle fagfelt inkludert i avtalen.

- Dette er et viktig oppdrag for Rambøll hvor vi får brukt den flerfaglige kompetansen vår. Det er også et veldig viktig oppdrag for Bergen by og alle som bor her. Vi ser frem til et faglig spennende og godt samarbeid med alle aktører fremover, sier Hans-Kristian Jacobsen, avdelingsleder Prosjektutvikling i Rambøll.

Oppdragsgiver vil også kunne benytte denne rammeavtalen for eventuelle øvrige behov Bybanen Utbygging har knyttet til prosjekt- og byggeledelse, prosjektering mv. Det forventes blant annet at planlegging av ytterligere byggetrinn for bybanen starter i løpet av avtaleperioden, og oppdrag i tilknytning til dette vil kunne bli aktuelt.

Det vil være et stort behov for tjenester under rammeavtalen i løpet av dens varighet. Total verdi for alle oppdrag anslås til 100-150 MNOK. Erfaringsmessig er verdien på enkeltoppdrag opp til ca. 12 MNOK.

Fakta om Bybanen

• Reguleringsplanene vedtatt i Bystyret 21. juni 2017
• 10, 8 km trasé fra Kaigaten til Spelhaugen
• Ca. 5 km dagstrekning, 5 km i tunnel
• God betjening av byutviklingsområder og Haukeland sykehus
• Ny forbindelse mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen
• Nye gang- og sykkelveier
• 8 nye holdeplasser + 2 felles holdeplasser med linje 1 (Kaigaten og Nonneseter)

Hans-Kristian Jacobsen
Hans-Kristian Jacobsen
Avdelingsleder og kontoransvarlig
T932 04 881
Ehans-kristian.jacobsen@ramboll.no