Samarbeidskonferanse om Hyperloop - "Den femte transportform"

Den 11. september inviterer SINTEF, NTNU og Rambøll til en samarbeidskonferanse om hvordan norsk industri kan bidra til utvikling av "den femte transportformen" - Hyperloop.

Hyperloop

Kontakt

Elisabeth Scheel Zayed

Consultant - HR
T: +47 928 14 461

Joakim Olsson

Managing Consultant
T: +47 9118 5622

Hyperloop-konseptet har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Dette er en del av fremtidens transportløsning for varer og mennesker, men hva skal til for å sette konseptet ut i live?

Denne konferansen vil fokusere på hvordan norske (og nordiske) aktører kan legge grunnlaget for et samarbeid for å videreutvikle hyperloop i Norge og Norden, samt å forstå og konkretisere samfunnsnytten med hyperloop.

SINTEF, NTNU og Rambøll jobber for å drive frem et slikt norsk samarbeid, mellom industri, universitet, forskningsinstitusjoner og andre samfunnsspillere. Vi ønsker å involvere så mange aktører som mulig. Konferansen følger opp industriseminaret og informasjonsmøtet på Stortinget den 7. februar i år, og vi ønsker å involvere så mange aktører som mulig.

Målet med dagen er å ta et grep for at hyperloop blir en del av fremtidens transportløsning i Norge og i Norden.

Meld deg på Hyperloop-konferansen her. 

Temaer på konferansen

 • Presentasjoner fra bedrifter som utvikler hyperloop-teknologi (infrastruktur og pod), hvor langt har man kommet, muligheter og utfordringer?
 • Hyperloop One presenterer bygging av Hyperloop i India
 • En gruppe fra universitet i München presenter utviklingen av kjøretøyet - "pod"
 • Hvordan andre skandinaviske land arbeider med konseptet
 • Finske næringsdepartementets tilnærming til konseptet i Finland
 • Svenske transportkomiteens tilnærming
 • Definere et «økosystem» av leverandører (systemkomponenter, programvare, standarder) som kan bidra til hyperloop-bedriftenes utvikling – hvilke kompetanser kreves og hvor finnes de?
 • Hvordan kan et transport-«kluster» av bedrifter skapes som syns det er interessant å sende varer med hyperloop, f.eks. høyverdi flyfrakt, ferskvarer som laks etc.?
 • Hvordan kan en gruppe innen forskning og utvikling med deltakelse fra universiteter, forskningssentra og industrier – både i Norge og Norden – etableres?
 • Skape en påvirkningsgruppe (media, lobbyister) som kan formidle nytten med hyperloop for samfunnet i de nordiske landene
 • Identifisere finansiering av mulighetsstudier i Norge, Sverige og Finland og for konkrete utviklingsprosjekt, f.eks. et testanlegging i Salo, Finland?

Vi ser fram til å treffe deg som vil bidra til å tenke nytt når det handler om fremtidens infrastruktur og muligheter!
Konferansen finansieres gjennom støtte fra Forskningsrådet og en deltakeravgift til selvkostpris.

 

PRAKTISK INFO

Dato: Tirsdag 11. september
Tid:
 Kl. 09:00 til 16:00 (Registrering og frokost fra kl. 08:00)
Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Påmelding: Meld deg på konferansen her
Pris: Kr. 1000,- pr. person
Parkering: Mot avgift i kjelleren
T-bane: Blindern (fem minutter å gå til Forskningsparken)

VELKOMMEN

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider