Kostnadseffektiv utforskning av marginale felt

Operatører innen olje- og gassindustrien etterspør kostnadseffektive løsninger for sine utviklingsprosjekter. Den ubemannede brønnhodeplattformen er et godt alternativ til den tradisjonelle brønnhodeplattformen eller undervannsinstallasjoner

Oljeplattform
Vår tilnærming
Kostnadseffektive løsninger for marginale felt

Er kostnadseffektive plattformer veien videre i de marginale feltene? Et av Rambolls fokusområder er å utvikle kostnadseffektive plattformsløsninger for marginale felt i Nordsjøen.

Les mer her
Ansvarlig og helhetlig tilnærming

Vi baserer våre tjenester på integritet, dyp faglig innsikt og uavhengighet fra tredjepartsleverandører. Vi blir ledet av våre høye etiske standarder.

Les mer om vårt fokus på etisk forretningsdrift

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider