Avfallsforbrenning og skibakke

Det nye avfallsforbrenningsanlegget Amager Bakke i København er et av verdens mest effektive, og gjør søppel om til energi for byens innbyggere. I tillegg har bygget både klatrevegger og skibakker på taket!

Vindmøller
Vår tilnærming
Redusering av energikostnader

Vi legger et sterkt fokus på å forbedre ytelsen og redusere kostnadene i alle faser av prosjektene våre, fra kapital til drift- og vedlikeholdskostnader.

Les mer om vår tilnærming i denne brosjyren
Ansvarlig og helhetlig tilnærming

Vi baserer våre tjenester på integritet, dyp faglig innsikt og uavhengighet fra tredjepartsleverandører. Vi blir ledet av våre høye etiske standarder.

Les mer om vårt fokus på etisk forretningsdrift

Rambøll i korte trekk

300
kontorer

Med nesten 300 kontorer i 35 land verden over og 17 kontorer i Norge, kan vi tilby global kunnskap kombinert med sterk lokal forankring mange steder i landet.

13 000
medarbeidere

Vi har 13 000 medarbeidere i de nordiske landene, Nord-Amerika, Storbritannia, på kontinentet og i Midtøsten og India. Vi har i tillegg en betydelig representasjon i Asia, Australia, Sør-Amerika og Afrika sør for Sahara. I Norge har vi 1500 dyktige fageksperter spredt over hele landet.

1.4
Omsetning € 1.4 milliard

Rambøll vokser med 28 prosent i et tøft marked.

Langsiktig perspektiv

Rambøll ble grunnlagt i København i Danmark i 1945. Rambøllfondet er hovedeier av Rambøll Gruppen. Stiftelsen støtter forskning, studier og utdanning, med særlig fokus på vitenskap og ingeniørarbeid. Stiftelsen har et langsiktig eierskapsperspektiv som påvirker de strategiske prioriteringene i virksomheten.

Etterlever verdiene

En høy etisk standard er en grunnpilar i vår bedriftskultur. Når vi utfører prosjektering ser vi alltid etter de beste løsningene for brukerne og samfunnet rundt. Rambøll var en verdibasert virksomhet lenge før det kom på moten, og vi etterlever fortsatt disse verdiene hver eneste dag.

Livet i Rambøll

Rambøll i korte trekk
Lukk

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider