Ledelsen i Rambøll Norge

Nedenfor finner du kontaktinfo til ledergruppen i Rambøll Norge. Lederne for de øvrige enhetene finner du i menyen til venstre.

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039

Camilla Eeg Skogstad

HR-direktør
T: +47 936 58 152

Hilde Nordskogen

Direktør for markedsenhet Samferdsel og byutvikling
T: +47 916 03 454

Bjørn Tore Landsem

Direktør for markedsenhet Bygg og arkitektur Sør & Øst, kontoransvarlig
T: 93 24 31 13

Eivind Iden

Direktør for markedsenhet Bygg og Arkitektur Midt, Vest & Nord
T: +47 991 28 450

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611

Per Ola Ulseth

Direktør Prosjekt
T: +47 982 10 500

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider