Ledelsen i Rambøll Norge

Nedenfor finner du kontaktinfo til ledergruppen i Rambøll Norge. Lederne for de øvrige enhetene finner du i menyen til venstre.

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039
Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen

Direktør for markedsenhet Samferdsel og byutvikling
T: +47 916 03 454
Bjørn Tore Landsem

Bjørn Tore Landsem

Direktør for markedsenhet Bygg og arkitektur
T: +47 932 43 113
Turid P. Ødegaard

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535
Vibeke Riis

Vibeke Riis

Markedsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: +47 950 80 010
Linn Helland

Linn Helland

Landssjef, Rambøll Energi Norge
T: +47 452 96 963
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Camilla Eeg Skogstad

Camilla Eeg Skogstad

HR-direktør
T: +47 936 58 152
Rune Steinmo

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611
Per Ola Ulseth

Per Ola Ulseth

Direktør Prosjekt
T: +47 982 10 500

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider