Trondheim

Vårt kontor i Trondheim tilbyr et komplett tjenestespekter innen byggeteknikk, spesialfag som brann, bygningsfysikk, akustikk og brannteknikk, arkitektur og landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikkteknikk, konsekvensutredning, infrastruktur og transport, prosjektledelse, energi og klima, natur og miljø, ingeniørgeologi og geoteknikk, VVS-teknikk og elektroteknikk, industri og informatikk.

 

Kontaktpersoner

DIVISJONER 
Bygg, anlegg og spesialfag: divisjonsleder Geir Mostue, geir.mostue@ramboll.no 
Tekniske systemer: divisjonsleder Bjørn Terje Pettersen, bjorn.pettersen@ramboll.no    
Geo og miljø:
 divisjonsleder Jan Erik Buan, janerik.buan@ramboll.no 
 
AVDELINGER
Spesialfag Bygg: Dag Denstad, dag.denstad@ramboll.no  
Byggeteknikk: Knut-Erik Østerlie Sivertsen, knut.sivertsen@ramboll.no  
Grunnboring og laboratorium: Bjørnar Kristiansen, bjornar.kristiansen@ramboll.no  
Miljøteknikk og naturmiljø: Rita Løberg, rita.loberg@ramboll.no 
Ingeniørgeologi: Tor Harald Hanssen, tor.harald.hanssen@ramboll.no 
Geoteknikk: Inger J. Søreide, inger.soereide@ramboll.no@ramboll.no  
Areal og samferdsel: Monica Buran, monica.buran@ramboll.no  
Arkitektur og landskap: Kari Hovin Kjølle, kari.hovin.kjolle@ramboll.no 
Elektro og IKT: Lasse Zahl-Johansen, lasse.zahl-johansen@ramboll.no  
Prosjektledelse: Hans Olav Endal, hans-olav.endal@ramboll.no 
Urban Water and Treatment: Bård Sandberg, baard.sandberg@ramboll.no  
Forretningsutvikling og logistikk: Erik Spilsberg, erik.spilsberg@ramboll.no 
VVS:
 Idun Melvær, idun.melvar@ramboll.no

 

Bjørn Terje Pettersen

Bjørn Terje Pettersen

Global Division Hospital Unit Manager Norway
T: 932 43 109

Rambøll

Besøksadresse: Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Postadresse: Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim
T: 73 84 10 00
W:

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider