Tromsø

Kontoret i Tromsø har kompetanse innenfor miljørådgivning, prosjektledelse, management consulting, samferdsel, eiendomsutvikling, byutvikling, arealplanlegging, prosjektering av bygg, byggeledelse og byggsøk. I tillegg tilbys alle øvrige Rambøll-tjenester med bistand fra andre kontorer.

Vi tilbyr strategisk rådgiving for offentlig forvaltning og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt.

Tromsø er kontor for Rambølls internasjonale satsing i nordområdene. I Tromsø har vi personell med spisskompetanse innen arktisk logistikk, arktisk miljø, internasjonal regional utvikling, reindrift og samisk kulturforståelse. Sistnevnte er et kompetansekrav i de fleste arealplanprosesser i Nord-Norge.

Kontakt

Irene Sandnes

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: 473 18 780

Rambøll

Grønnegata 65
9008 Tromsø
T: 77 75 20 00

Her finner du oss

Tromsø office

The staff at the Tromsø-office have competence in environmental consultancy, project management, management consulting, communication, property development, urban development, land planning, projecting of buildings, construction management and construction applications. In addition, all other Ramboll services can be delivered through other Ramboll offices.

The office offer strategic consultancy for public administration and business activities, nationally and internationally.

Tromsø is also office for Ramboll international campaign in the Northern Areas. In Tromsø, the personnel are highly skilled in Arctic logistics, Arctic environment, international regional development, reindeer management and understanding of sami culture. The latter is a qualification requirement for most of the processes associated to plans for land use.

Contact persons

Nils Arne Johnsen, Arctic Director: M +47 97593858 nils.arne.johnsen@ramboll.no  
Irene Sandnes, Avdelingsleder: M +47 47318780 irene.sandnes@ramboll.no
Cathrine Henaug, Team leader Environment & Health, Norway: M +47 92820753 cathrine.henaug@ramboll.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider