Tønsberg

Kontoret i Tønsberg tilbyr utredning og prosjektering innen vei, trafikk og bane. I tillegg tilbys rådgivingstjenester innen eiendomsforvaltning og grunnerverv, samt VVS-, elektro- og byggeteknikk.

 

Kontaktpersoner

AVDELINGER
Areal og eiendomsjus: Mikal Stohaug, M 905 905 60, mikal.storhaug@ramboll.no  
Bygg: Simon Hugo Haugen, M 906 70 424, simon.hugo.haugen@ramboll.no 
Plan, arkitektur og trafikk: fungerende avdelingsleder Elisabeth Osmark Herstad, M 902 45 636, elisabeth.herstad@ramboll.no   
Veg: Kai Midtskogen, M 970 89 426, kai.midtskogen@ramboll.no  

Lars Harald Låhne

Lars Harald Låhne

Jurist, Kontoransvarlig
T: +47 932 43 059
Jon Rødsætre

Jon Rødsætre

Markedssjef Bygg og arkitektur Sør & Øst
T: 954 94 412

Rambøll

Fjordgaten 15
3125 Tønsberg
T: 33 30 17 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider