Fredrikstad

Kontoret driver rådgivende virksomhet innen VVS-, elektro- og byggeteknikk, landsskapsarkitektur, plan og regulering og eiendomsjus, i tillegg til byggeledelse og prosjektledelse innenfor forretningsbygg, ombygging og rehabilitering, industribygg, kontor- og lagerbygg, kaianlegg og småbåthavner.

Kontaktpersoner

AVDELINGER
Bygg: Nils Andrè Buer, M 951 53 587, nils.andre.buer@ramboll.no   
Plan og arkitektur: Hege Saxebøl Moum, M 913 53 144, hege.moum@ramboll.no   
Prosjektledelse: Andreas Westander, M 900 59 095, andreas.westander@ramboll.no 
Tekniske systemer: Odd Børre Pedersen, M 907 54 181, odd.pedersen@ramboll.no

Christina Hegge

Christina Hegge

Project Manager level 2, Markedskoordinator
T: +47 979 56 445
Andreas Westander

Andreas Westander

Avdelingsleder, kontoransvarlig
T: +47 900 59 095

Rambøll

Besøk: Gamle Beddingvei 28, N-1671 Kråkerøy
Post: Postboks 383, 1601 Fredrikstad
T: 69 95 45 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider