Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Markedsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: +47 950 80 010
Oslo
Miljø, vann og klima, divisjonsleder Vibeke Riis, M 950 80 010 , vibeke.riis@ramboll.no  
Miljø og klima, fagkoordinator Geir-Andrè Thorstensen, M 404 11 086, geir.thorstensen@ramboll.no   
Miljø i bygg, fagkoordinator miljøteknikk bygg Turid Bye, M 913 72 594, turid.bye@ramboll.no

Trondheim
Geo og miljø, seksjonsleder Rita Løberg, M 917 06 550, rita.loberg@ramboll.no   
Vann og miljøteknikk, avdelingsleder Bård Sandberg, M 406 06 506, baard.sandberg@ramboll.no  


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider