Byggeteknikk

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023

Kontakt

Alta
Bygg og taksering, avdelingsleder Lars Kvernmo, M 951 22 847, lars.kvernmo@ramboll.no

Arendal
Byggeteknikk, Alexander Kristensen, M 900 72 505, alexander.kristensen@ramboll.no  

Bergen
Byggeteknikk, avdelingsleder Camilla Eide, M 924 36 436, camilla.eide@ramboll.no  

Bodø
Geir Grimstad, M 915 62 288, geir.grimstad@ramboll.no


Drammen
Bygg, avdelingsleder Sandra Leind, M 472 36 505, sandra.lein@ramboll.no
Bru og anlegg, avdelingsleder Jon Halden, M 932 43 017, jon.halden@ramboll.no   

Fredrikstad
Bygg, avdelingsleder Nils Andre Buer, M 951 53 587, nils.andre.buer@ramboll.no     

Kristiansand
Byggeteknikk, Edvin Duka, M 415 14 262, edvin.duka@ramboll.no

Lillehammer
Bygg- og anleggsteknikk, seksjonsleder Per Finborud, M 934 83 862, per.finborud@ramboll.no  

Oslo
Anlegg og industri, avdelingsleder Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039, knut.harald.resen-fellie@ramboll.no  
Bygg, avdelingsleder Tommy Hurthi Steinkjer, M 959 96 663, tommy.steinkjer@ramboll.no
Spesialfag - bygg, avdelingsleder Tom Feragen, M 932 43 043, tom.feragen@ramboll.no

Romerike
Avdelingsleder Per Arne Søgård, M 913 10 073, per.arne.sogard@rmboll.no

Skien:
Avdelingsleder Jon Rødsætre, M 954 94 412, jon.rodsatre@ramboll.no

Stavanger
Byggeteknikk, avdelingsleder Caroline Skjærseth, M 995 38 931, caroline.skjaerseth@ramboll.no   

Tromsø
Erling Pettersen, M 480 43 192, erling.pettersen@ramboll.no  

Trondheim
Bygg og anlegg, avdelingsleder Knut Sivertsen, M 932 43 134, knut.sivertsen@ramboll.no  

Tønsberg
Avdelingsleder Jon Rødsætre, M 954 94 412, jon.rodsatre@ramboll.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider