Kontakt oss

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!

Rune Tøndell

Fagkoordinator Arealplanlegging
T: +47 909 82 861

Alta:
Areal- og samfunnsplanlegging, Ulla Sennesvik, ulla.sennesvik@ramboll.no

Arendal:
Plan og arkitektur, Kjell Arne Borge, kjell.arne.borge@ramboll.no

Bergen:
Plan og prosjektutvikling, Ole Andreas Vorland, ole.vorland@ramboll.no

Drammen:
Plan og arkitektur, Rune Tøndell, rune.tondell@ramboll.no

Fredrikstad:
Plan og arkitektur, Lars Syrstad, lars.syrstad@ramboll.no

Kristiansand:
Analyse og Arkitektur, Ellinor Borgi, ellinor.borgi@ramboll.no

Lillehammer:
Areal og samferdsel, Tomas Moen, tomas.moen@ramboll.no

Oslo:
Plan og arkitektur, Jostein Øverby, jostein.overby@ramboll.no

Stavanger:
Arkitektur og Plan, Anne Merethe Skogland, anne.merethe.skogland@ramboll.no

Tromsø:
Milan Dunderovic, milan.dunderovic@ramboll.no

Trondheim:
Areal og samferdsel, Lars Arne Bø, lars.arne.boe@ramboll.no

Tønsberg:
Plan og arkitektur, Knut Iver Skøien, knut-iver.skoien@ramboll.no

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no