dcsimg Prosjektassistenter - Rambøll
   
|
 
 
 
 
 
 
 

Management consulting

Med rundt 600 konsulenter er Rambøll Management Consulting et av de største konsulenthusene i Norden. Vi er en betrodd partner for privat sektor, og har en sterk posisjon i utviklingen av offentlig sektor. 
City and society management consultning. Picture: Dubai skyline
 
 

Prosjektassistenter

Som ledende samfunnsrådgiver er vår kompetanse i fremste rekke. Målet vårt er å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Det er det som inspirerer oss til å se forbi det åpenbare. Tenker du også sånn? Da vil vi gjerne at du søker på stillingen som prosjektassistent.

I Rambøll Management Consulting jobber vi med en rekke ulike prosjekter for forskjellige kunder, både i offentlig og privat sektor. Vi gjennomfører bl.a. utredninger, evalueringer, kartlegginger, digitaliserings- og gevinstrealiseringsprosjekter, strategiske analyser, og prosessledelse.

Vi er et selskap i vekst og søker flere nye prosjektassistenter til vårt kontor på Skøyen. Vi søker prosjektassistenter til flere av våre avdelinger, Policy and planning, Benefit realisation and IT, og Strategy and Operations.

Om stillingen:
Prosjektassistentene er en viktig del av virksomheten vår og har som hovedoppgave å bistå konsulentene i deres arbeid. Som prosjektassistent får du innsikt i alle deler av et prosjektforløp og du utgjør en viktig og likeverdig ressurs i prosjektteamene. Som prosjektassistent assisterer du konsulentene med avtalebooking, research, intervjuer, dokumentasjon, kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og rapportskriving. Arbeidsoppgavene er meget varierte. Basert på dine interesser vil du ha muligheten til å påvirke hvilke prosjekter og oppgaver du skal løse. Du vil ha din «base» i en av våre avdelinger, men det vil også bli mulighet for å jobbe på tvers av disse.

Hvem vi søker:


Felles for alle avdelingene er at vi søker en personer som er:

-          Du må være student på mastergradsnivå eller tilsvarende innen samfunnsvitenskapelige, humanistiske, pedagogiske, teknologisk/IKT eller økonomiske fag

-          Analytisk anlagt

-          Kjent med Excel og PowerPoint

-          God til å kommunisere både skiftlig og muntlig

-          Rask og selvgående i arbeidet

-          Nøyaktig, og legger stor vekt på høy kvalitet i arbeidsoppgavene

-          Kan jobbe ca. 20 timer per uke.

-          Fleksibel, samarbeidsvillig og kan yte en ekstra innsats i travle perioder

De ulike avdelingene jobber med forskjellige typer prosjekter og oppgaver og vi er derfor på jakt etter prosjektassistenter med noe ulik kompetanse:

I Policy and Planning-avdelingen er vi på jakt etter studenter som har interesse for og kunnskap om styring og forvaltning i offentlig sektor. Du har kjennskap til ulike økonomiske- og/eller samfunnsvitenskapelige metoder, og erfaring med dokumentstudier. I tillegg er vi spesielt ute etter kandidater som har erfaring med statistisk analyse og bruk av analyseprogrammer (SPSS, STATA, SAS el.l).

I Benefit realisation and IT-avdelingen er vi på jakt etter studenter fra IKT-rettede studier innen offentlig digitalisering, innovasjon, information system management eller lignende. Du må ha interesse for digitalisering og det er en fordel med erfaring fra bruk av

I Strategy and Operations- avdelingen er vi på jakt etter studenter som har et systemisk blikk på organisasjoner og deres marked og kontekst. Du har erfaring og interesse for en eller flere av følgende: økonomi, finans, strategi, organisasjons design, verdistrøm og prosess. I tillegg må du være selvdreven, nysgjerrig og ha sterke analytiske evner. 

Vi tilbyr:
Vi har en bred miks av konsulenter med kompetanse innen bl.a. statsvitenskap, økonomi, IT, ledelse, og sosiologi. Vi legger vekt på et uformelt miljø, og jobber i team bestående av de mest relevante kompetansene. Du vil være del av et svært metodisk og faglig miljø som vil bidra til å styrke din faglige profil. Vi er innen flere av våre områder markedsleder i Skandinavia og har erfaring fra prosjekter i flere land. Vi leverer løsninger både på høyeste politiske og administrative nivå, og til små og store selskaper i privat sektor. Man med ge av våre ansatte er anerkjente eksperter på sine respektive felt. Hos oss får du:

-          relevant arbeidserfaring

-          godt innblikk i konsulentarbeid

-          et tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå

-          utfordringer og gode utviklingsmuligheter

-          ettertraktet erfaring og referanse ved fremtidige jobbsøknader

 

Vi forventer at du kan begynne i løpet av kort tid. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Søk elektronisk med søknad, cv og karakterutskrift ved å gå inn på http://www.ramboll.no/stillinger

Søknadene vil bli behandlet fortløpende.


Søknadsfrist 28.02.2017
Arbeidssted Oslo

Søk stilling 


 
Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting.

I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!


 

Kontaktperson

Øystein Lorvik Nilsen 
 91 11 65 44