Camilla Eide

Ingeniør
AVDELING BYGG | Bergen

Hva setter du spesielt pris på ved jobben din?
På vår avdeling sitter seniorer og nyutdannede sammen i et åpent landskap, noe som har mange fordeler. For eksempel blir man raskere kjent med sine kollegaer, og terskelen for å spørre om hjelp mener jeg blir mindre. Det å sitte i åpent landskap fører også til flere lærerike faglige diskusjoner. Om man sitter på kontor, må man reise seg å gå ut av et kontor og inn på et annet for å få hjelp, og det kan oppleves som skummelt når man er ny.

Rambøll er en flerfaglig bedrift – på kontoret i Bergen er de fleste fag representert. Det er fint å kunne gå og snakke med en kollega på en annen avdeling om det er noe jeg er usikker på, kanskje spesielt som nyutdannet. Hvert eneste oppdrag er en ny jobb, med nye mennesker å forholde seg til.

Hva er det mest utfordrende ved din jobb?
Vår bransje er veldig pulserende. Når entreprenørene starter på byggeplass er det mye som skal være på plass. Selv om man alltid begynner med grunn og fundamenter, skal bæresystemet for hele bygget være på plass på dette tidspunktet. Det krever godt samarbeid med de andre prosjekterende helt fra starten, og det er viktig å hjelpe hverandre slik at alle frister og leveranser til byggeplass nås i tide.

Hvordan har du utviklet deg gjennom jobben din?
Hvert oppdrag er som en ny jobb, du får en ny start. Møte med ulike byggherrer og prosjekterende har gitt meg mer respekt og forståelse for utfordringer til de ulike fagområdene, og en begynnende evne til å se helhet i prosjekter. Tanken «Hva kan jeg gjøre for å gjøre andre bedre?» dukker stadig oftere opp.

Hvordan opplever du samarbeidet med dine kolleger?
Siden vi på vårt kontor innehar de fleste fagdisipliner, finner jeg det enklere å samarbeide. Dersom det er noe som er uklart, kan jeg lett gå og snakke med de andre på prosjektet og få avklart ting over bordet. Miksen mellom seniorer og juniorer i åpent landskap gjør at man føler seg trygg og ivaretatt, spesielt som nyutdannet.

Hvilke muligheter ser du ved å jobbe hos Rambøll?
Rambøll er opptatt av å videreutvikle seg som bedrift, og for å utvikle bedriften må man utvikle sine medarbeidere. Gjennom Rambølls eget kursprogram – Rambøll Academy – får medarbeidere muligheten til å utvikle seg faglig, og innen prosjektledelse og styring av større prosjekter. Jeg føler at Rambøll er interessert i den enkelte og har lyst til å ta vare på sine ansatte.

Hvordan er det sosiale miljøet på ditt kontor?
På kontoret i Bergen har vi et aktivt bedriftsfotballag, vi deltar i et lokalt motbakkeløp, Stoltzen-opp, og vi stiller med lag til Holmenkollstafetten. Hvert år deltar noen i sykkelritt som Birken og Bergen-Voss. Det har også vært arrangert curlingturnering, dansekurs, kinokvelder og så har vi lønningspils inn i mellom. Men når alt kommer til alt er det arbeidshverdagen som er den viktigste, og jeg opplever miljøet som veldig inkluderende.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider