dcsimg Kompetanseutvikling - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetanseutvikling i Rambøll

Rambøll er en kunnskapsbedrift og vår viktigste ressurs er våre medarbeidere og deres kompetanse. Ved å øke hver enkelt ansattes kompetanse øker vi Rambølls samlede kompetanse. Det legges derfor stor vekt på den enkeltes utvikling, både faglig og personlig.

 
Rambølls medarbeidere
 

Utviklingsprogrammet Rambøll Academy

Vi har et eget kursprogram i Rambøll som vi kaller for Rambøll Academy. Her inngår alt fra fagkurs til introduksjonsseminar og lederkurs. Ved svært mange av kursene våre samler vi ansatte fra hele landet og fra ulike fagområder, slik at man blir bedre kjent og kan skape nettverk internt i organisasjonen. Målet er å fremme samarbeid på tvers av faglige og geografiske enheter.

On-the-job-training

Kursene i Rambøll Academy er et viktig supplement og skal gi et godt grunnlag for videre utvikling, men den største utviklingen får våre medarbeidere gjennom daglig arbeid og erfaringer de gjør seg i et prosjekt. Alle nyansatte blir tidlig tatt med i prosjekter og får selvstendig ansvar. Høyt score fra våre medarbeidere i den årlige medarbeiderundersøkelsen er et klart bevis på dette.