dcsimg Hvorfor velge rambøll? - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor velge Rambøll?

Hos Rambøll jobber 13 000 dedikerte medarbeidere hver dag med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. 
Rambøll-medarbeidere på jobb
 

Vår måte å drive forretning på

Helt siden Børge Rambøll og Johan Georg Hannemann etablerte Rambøll i 1945, har virksomheten vært tuftet på en grunnleggende holistisk filosofi. Denne bevisstheten til etisk forretningsdrift og en bærekraftig samfunnsutvikling preger i dag vår identitet og måten vi leverer våre tjenester på. Hos oss er du med på å videreføre denne arven.

Hvordan vi rekrutterer

Vi erkjenner at våre løsninger er avhengig av våre medarbeideres kreativitet, innsikt og integritet. Vi ønsker derfor individuelle forskjeller velkommen, og vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger.

Denne variasjonen styrker vår evne til å løse et bredt spekter av prosjekter, og vi har stor tro på at samarbeid på tvers av enheter er egnet til å skape kreative og langsiktige løsninger. Hos oss får den enkelte medarbeider stort ansvar, varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å prøve seg innen ulike roller.

Se en kort introduksjonsvideo om oss og hva vi jobber med