Vi lager levende byer

En stadig større andel av verdens befolkning bor i byer. Gode, levende og bærekraftige byrom er en forutsetning om man skal ivareta trivsel og miljø. Våre eksperter ser alltid på det store bildet, og lager bærekraftige byer det er godt å leve i både nå og i fremtiden

International Quarter London
Vår tilnærming
Fra parkering til park

Se hvordan folk reagerte da Rambøll gjorde om en grå parkeringsplass til en grønn møteplass i denne filmen!

Se filmen her
Planning & Urban Design

Vår holistiske tilnærming til byutvikling involverer strategi, planleggning og teknisk design i verdensklasse, baseret på en integreret og multidisiplinær tilgang.

Les mer om vår kompetanse innen byutvikling her

Rambøll i korte trekk

Ramboll employs a holistic approach to urban development that encompasses strategy, planning, and world class technical design services and is based on an integrated multidisciplinary skills base. We have an extensive track record working with a number of the world’s largest cities to create liveable, sustainable, implementable and long term urban development solutions that are fully adapted to the local context.
300
kontorer

Med nesten 300 kontorer i 35 land verden over og 17 kontorer i Norge, kan vi tilby global kunnskap kombinert med sterk lokal forankring mange steder i landet.

13 000
medarbeidere

Vi har 13 000 medarbeidere i de nordiske landene, Nord-Amerika, Storbritannia, på kontinentet og i Midtøsten og India. Vi har i tillegg en betydelig representasjon i Asia, Australia, Sør-Amerika og Afrika sør for Sahara. I Norge har vi 1500 dyktige fageksperter spredt over hele landet.

1.4
Omsetning € 1.4 milliard

Rambøll vokser med 28 prosent i et tøft marked.

Langsiktig perspektiv

Rambøll ble grunnlagt i København i Danmark i 1945. Rambøllfondet er hovedeier av Rambøll Gruppen. Stiftelsen støtter forskning, studier og utdanning, med særlig fokus på vitenskap og ingeniørarbeid. Stiftelsen har et langsiktig eierskapsperspektiv som påvirker de strategiske prioriteringene i virksomheten.

Etterlever verdiene

En høy etisk standard er en grunnpilar i vår bedriftskultur. Når vi utfører prosjektering ser vi alltid etter de beste løsningene for brukerne og samfunnet rundt. Rambøll var en verdibasert virksomhet lenge før det kom på moten, og vi etterlever fortsatt disse verdiene hver eneste dag.

Livet i Rambøll

Rambøll i korte trekk
Lukk

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider