Sertifiseringer

I Rambøll har vi et sterkt fokus på miljø, kvalitet og sikkerhet. Virksomheten vår er sertifisert etter en rekke standarder.

SERTIFISERINGER RAMBØLL NORGE

Miljøsertifisering

Rambøll er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.

I kraft av vårt virke er vi involvert i mange små og store prosjekter som påvirker miljøet. Vi har dermed en særlig forpliktelse for å være vårt miljøansvar bevisst.

Våre kunder og samarbeidspartnere må i dag imøtekomme stadig strengere miljøkrav knyttet til de prosjektene de er ansvarlige for. Deres ansvar gjelder i forhold til alle leveranser og leverandører i prosjektet. Miljøsertifiseringen gir kunden en viktig trygghet for at Rambøll er i stand til å imøtekomme både myndighetskrav og deres egne krav til miljøfokus og aktsomhet.

Kvalitetssertifisering

Rambøll er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Sertifiseringen dokumenterer at Rambølls tjenester til enhver tid tilfredsstiller alle krav i standarden som er relevante for vår virksomhet.

Sertifisert av Nemko

Det er sertifiseringsselskapet Nemko som har gjennomgått virksomhetens rutiner og kontrollert at kravene i NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2008 er oppfylt. Sertifiseringen pålegger også Rambøll å videreføre og videreutvikle sitt arbeid for å sikre at kvalitet og miljø ivaretas i hele virksomheten.

SERTIFISERINGER RAMBØLL OLJE & GASS

Din sertifiserte partner innen olje og gass

Vår policy er å utføre alle prosjekter etter våre høye kvalitetsstandarder. Vi har bærekraftig tilnærming, og vi integrerer miljø- og sikkerhetshensyn i prosjektene.

Rambøll Olje & Gass har et fullstendig implementert HSEQ administrasjonssystem. Systemet overholder prinsippene i DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008. Rambøll Olje & Gass er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Rambøll Olje & Gass er også registrert i databasene Achilles JQS, Supply-Line og First Point Assessment (FPAL).

Se sertifikatene og les mer

 

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider