Organisasjon

I Norge er Rambøll organisert i tre markedsenheter, mens Miljø & helse, Energi, Vann, Management Consulting og Olje & Gass er selvstendige enheter som opererer på tvers av landegrensene. Rambøll har 16 kontorer i Norge, spredt over hele landet.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider