dcsimg Eierforhold - Rambøllfondet - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eierforhold - Rambøllfondet

Den norske virksomheten er en del av Rambøll Gruppen. Aksjene i Rambøll Gruppen eies 95 prosent av Rambøllfondet og 5 prosent av bedriftens ledelse og medarbeidere. 
Om Rambøll Gruppen
 

Rambøllfondet er en næringsdrivende stiftelse med et langsiktig eierskapsperspektiv, noe som har betydning for fondets strategiske valg og prioriteringer.

Skal sikre finansiell og kommersiell drift

I henhold til Rambøllfondets vedtekter er fondets oppgave, gjennom aksjeeierskap, å være eier eller deleier av Rambøll Gruppen, og derved sikre den finansielle og kommersielle driften og utvikling av Rambøll Gruppen med tilknyttede selskaper og partnere.

Med tanke på å fremme utvikling, faglig kompetanse og trivsel hos de ansatte i fondets selskaper, støtter Rambøllfondet også forskning, studier og undervisning, særlig innen naturvitenskapelige og tekniske fag.

Støtte til humanitært arbeid og vanskeligstilte ansatte

Fondet kan dessuten yte støtte til nåværende og tidligere ansatte og deres familier i vanskelige livssituasjoner.

Fondet støtter også allmennyttig og humanitært arbeid.

Les mer på Rambøll Gruppens hjemmeside.