dcsimg Kvalitets- og miljøpolitikk - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår Kvalitets- og miljøpolitikk

 

I Rambøll forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre våre prosesser og handle i samsvar med alle relevante lover og krav.

 
Rambøll skal oppfylle samfunnets miljøkrav
 
Slik bidrar vi til lavere miljøbelastning, sikrer langsiktige relasjoner til våre omgivelser samt skaper verdier for våre oppdragsgivere og det samfunnet vi lever i.

• Rambølls kvalitets- og miljøarbeid har et høyt ambisjonsnivå som virkeliggjøres av kunnskapsrike medarbeidere.
• I Rambøll skal vi kjenne våre oppdragsgiveres miljømål, krav og forventninger og vi skal opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet og våre prosjekter.
• Rambøll skal alltid tilby våre oppdragsgivere de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling.
• Rambøll skal i egen virksomhet benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å redusere miljøbelastningen.
 
Vår politikk blir underbygget gjennom konkrete mål innenfor kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, bærekraftighet og effektiv prosjektgjennomføring.

Knut Landstad
Kvalitets- og miljøsjef
T+47 911 38 238
Eknut.landstad@ramboll.no