dcsimg Kvalitets-, miljø- og HMS-politikk - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår Kvalitets-, miljø- og HMS-politikk

Alle Rambølls virksomheter er forpliktet til å følge visse retningslinjer innenfor kvalitet, miljø og HMS. 

 
Rambøll skal oppfylle samfunnets miljøkrav
 

Kvalitetspolitikk

I Rambøll forplikter vi oss til følgende: "Vi skal bygge langsiktige relasjoner til alle kunder ved stadig å forbedre våre arbeidsprosesser slik at alle medarbeidere alltid utfører oppdrag med riktig kvalitet og høy verdi for kunden."

Miljøpolitikk

  • Rambølls miljøarbeid har et høyt ambisjonsnivå og virkeliggjøres av kunnskapsrike medarbeidere.
  • Rambøll skal alltid tilby oppdragsgiverne de tjenester og løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling.
  • Rambøll skal i egen virksomhet benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å oppnå redusert miljøbelastning.
  • Rambøll skal oppfylle samfunnets miljøkrav.

Virksomheten i Norge har vedtatt følgende politikk i tråd med dette:

”Vi skal stadig forbedre våre prosesser, samt forplikte oss til å følge lov- og selvpålagte krav, slik at vi bidrar til lavere miljøbelastning.”

HMS-politikk

  • Alle arbeidsplasser i Rambøll NO skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø, som lever opp til den tekniske og sosiale utvikling i samfunnet.
  • De fysiske og psykiske rammer skal være motiverende og utviklende for medarbeiderne.
  • Arbeidsbetingende sykdommer og arbeidsulykker skal unngås i videst mulig omfang eller minimeres.
  • Arbeidsmiljøhensyn skal tilgodeses ved kontoretablering, innføring av ny teknologi, innkjøp, samt tilretteleggelse og utførelse av arbeidet.
  • Arbeidsmiljøinnsatsen skal være forebyggende.